Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

FAQ

Jak se přihlásit na kroužek?

Na www.vedanasbavi.cz si vyberte záložku Kroužky a následně upřesněte typ kroužku MŠ/ZŠ a dejte si zobrazit Přehled škol. Dále postupujte dle označených kroků.
Po odeslání přihlášky dostanete e-mailem potvrzení o jejím přijetí.

Kdy kroužek zaplatit?

V případě, že minimální kapacita kroužku ještě nebyla naplněna, dostanete potvrzení o přihlášení (bez platebních podkladů).
Ve chvíli, kdy se kroužek naplní, obdržíte platební podklady na e-mailovou adresu, kterou jste zadali do přihlášky.

Kroužek byl již zahájen můžeme se dodatečně přihlásit?

Ano, na kroužek je možné se přihlásit i v průběhu celého pololetí. Cena se následně upraví dle platných obchodních podmínek.

Naše dítě je teprve v 1.třídě, může navštěvovat kroužek?

Kroužek je určen pro děti od 2. třídy hlavně z důvodu, že již umějí samostatně pracovat. Je na Vašem uvážení, zda to dítě zvládne.

Jak kroužek probíhá?

Lektor seznámí děti s tématem lekce a zjistí jednoduchými otázkami, co vše děti o dané látce ví. Následně se děti rozdělí do skupin (vědeckých týmů), každý dostane svou funkci v rámci týmu a všichni společně pak pracují na experimentu.

Termín kroužku v naší škole se nám nehodí, u nás ve škole zatím kroužek není otevřen, může dítě navštěvovat kroužek v jiné škole?

Ano, může. Lektor si v takovém případě dítě vždy vyzvedne v daném čase u vchodu školy, ve které kroužek probíhá, a po skončení lekce ho opět ze školy odvede. Je třeba ale lektora a školu předem informovat, že krouže bude navštěvovat dítě, které do školy normálně nechodí.

Zameškali jsme lekci, je možná náhrada?

Ano, náhrada lekce je možná v jiné škole, kde bude probíhat stejná lekce.

Jaké pomůcky používáte, s jakými látkami a materiály pracujete, kde kroužek probíhá?

Kroužek probíhá ve standardní školní třídě. Na jednotlivé pokusy používáme snadno dostupné materiály, jako např. špejle, balónky, mouka, ocet, magnety apod.

Je kroužek vhodný i pro dívky?

Samozřejmě, máme mnoho spokojených absolventek našeho kroužku, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Kroužek jsme navštěvovali již minulý šk.rok, bude náplň kroužku stejná, rádi bychom se přihlásili znovu?

Pro nadcházející ročník kroužku VĚDA NÁS BAVÍ máme připraveno 2 x 14 nových lekcí.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz