Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Dramatick? a cyklistick? t?bor

05.01.2024

Do nab?dky letn?ch t?bor? jsme p?idali Dramatick? t?bor, kde si d?ti vyzkou??, jak? to je, v??t se do role n?koho jin?ho.

A tak? Cyklot?bor, kde budeme podnikat zaj?mav? v?lety, nau??me se o ?dr?b? kola, pravidla silni?n?ho provozu a mnoho dal??ho.

A vyb?rat m??ete i z ostatn?ch osv?d?en?ch t?bor? :-)

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz