Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Je?t? nen? pozd?!

09.10.2023

St?le se m??ete p?ihl?sit do na?ich v?deck?ch krou?k? pro M? a Z? - posledn? voln? m?sta.

Poj?te s n?mi b?dat a objevovat sv?t kolem n?s. A nebojte, v?e je uzp?sobeno pro d?ti 5 - 12 let Na d?ti na konci pololet? ?ek? certifik?t za absolvov?n?.

A pokud u? krou?ek za?al, i tak V?s r?di uvid?me na dal?? lekci.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz